Spelregels 2018

Texas Scramble
4 spelers – netto strokeplay

Alle spelers in een flight slaan af op de afslagplaats(en) en vervolgens kiezen de teamleden de bal met de beste ligging. De overige ballen worden opgenomen en geplaatst binnen
één clublengte van deze bal, maar niet dichter bij de hole. Alle spelers slaan om beurten hun tweede bal van deze positie. Vervolgens wordt wederom gekozen welke bal de beste
positie heeft en een ieder plaatst zijn bal weer binnen één clublengte. Wordt een bal in een hazard of in de rough gekozen, dan moeten de overige ballen ook van daar uit gespeeld
worden. Markering kan geschieden met behulp van een tee. Op de greens moeten de ballen gespeeld worden binnen 10 cm van de gekozen bal (maar niet dichter bij de hole).
Deze plaats dient gemarkeerd te worden met een marker.

Handicapverrekening:
Netto score = Bruto score (som van het aantal slagen per hole) minus Playing Handicap (die hoort bij som van de 4 handicaps : 8. Of in geval van een 3 bal de som van de 3 handicaps : 6).

Bijvoorbeeld: Bruto score= 75
Som van de 4 Handicaps : 8 = 49:8 = 6,1 => hier hoort een Playing Handicap van 6 bij. ‘Netto score = 75 – 6 = 69 (bij gelijke uitslag wint de flight met de laagste gemiddelde handicap).