Informatie over het goede doel

Shirleyvooropwebsite

KiKa (Stichting Kinderen Kankervrij)

Bijna 25% van alle kinderen met kanker overlijdt nog aan deze ziekte, kanker is bij kinderen nog steeds doodsoorzaak nummer 1. Ruim 75% van de kinderen met kanker geneest. De genezingskans kan en moet omhoog. Op dit moment geneest 75% van de kinderen met kanker. Dat is goed, maar niet goed genoeg. KiKa heeft als doel om de genezingskans in 2025 naar 95% te vergroten. Om dit te realiseren, is er nog veel kostbaar onderzoek nodig gericht op kinderkanker. Dankzij informatie uit afgerond onderzoek, zijn de specialisten ervan overtuigd dat we nieuwe behandelingsmogelijkheden kunnen ontwikkelen om kinderkanker vaker te genezen en ‘vriendelijker’ te behandelen. Daarvoor is het absoluut noodzakelijk om vernieuwend wetenschappelijk onderzoek in gang te zetten, specifiek gericht op kinderkanker. KiKa werft fondsen voor deze speciale onderzoeken waarmee kinderen versneld hun kanker kunnen overwinnen.

Door geld in te zamelen voor KiKa helpt de Stichting Care 4 People Golf Tournament ons in deze strijd tegen kinderkanker. Hier zijn wij ze erg dankbaar voor. Wij wensen iedereen heel veel plezier en succes tijdens de golfdag!

Stichting Kinderen Kankervrij

  • KiKa is opgericht in 2002 en zet zich in voor de strijd tegen kinderkanker
  • KiKa heeft als doel: het werven van fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn en strijd, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd.
  • Per jaar krijgen ruim 500 kinderen de diagnose kanker.
  • Het genezingspercentage is momenteel (begin 2014) 75%.
  • 1 op de 4 kindjes redt het niet en dat is teveel.
  • Kanker bij kinderen is doodsoorzaak nummer 1.
  • KiKa streeft naar 95% genezing in 2025
  • Er is nog heel veel onderzoek nodig naar kinderkanker en daar is veel geld voor nodig!
  • In 2017 zal het Prinses Máxima Centrum haar deuren openen, dit zal KiKa helpen om steeds dichterbij haar doel te komen: 95% genezing in 2025.
2014-12-05 11.49.26