Doelstelling en beloningsbeleid

DOELSTELLING

Het verlenen van financiële en andere hulp en steun aan liefdadigheidsprojecten alsmede
het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt in de breedste zin des woords.

BELONINGSBELEID

De beloning voor de bestuurders is beperkt tot vergoeding van gemaakte onkosten met een maximum van EUR 100 per bestuurder per jaar.
Tot op heden zijn er door de bestuurders geen onkosten gedeclareerd.